Global Site

HOME > 製品情報 > 商品カテゴリー一覧表 鋏(はさみ)一覧

鋏(はさみ)一覧

剪定鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
185mm / 140g
3,630円(税込)
mm / 235g
オープン
mm / 15g
オープン
mm / 35g
オープン
mm / 70g
オープン
180mm / 215g
オープン
mm / 12g
オープン
mm / 30g
オープン
mm / 60g
オープン
195mm / 160g
5,500円(税込)
195mm / 160g
4,730円(税込)
184mm / 160g
オープン
60mm / 15g
オープン
185mm / 135g
3,245円(税込)
185mm / 135g
3,245円(税込)
185mm / 135g
3,245円(税込)
185mm / 135g
3,245円(税込)
185mm / 135g
3,245円(税込)
185mm / 135g
3,080円(税込)
185mm / 135g
3,080円(税込)
180mm / 210g
7,040円(税込)
200mm / 240g
7,590円(税込)
200mm / 220g
6,050円(税込)
200mm / 265g
オープン
mm / g
0円(税込)
180mm / 212g
5,720円(税込)
180mm / 250g
オープン
mm / g
0円(税込)
227mm / 257g
オープン
227mm / 310g
オープン
mm / g
0円(税込)
200mm / 205g
オープン
mm / g
オープン
178mm / 190g
オープン
mm / g
オープン

園芸鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
183mm / 85g
2,640円(税込)
160mm / 82g
2,750円(税込)
190mm / 135g
3,630円(税込)
180mm / 110g
4,070円(税込)
620mm / 325g
6,160円(税込)
183mm / 85g
2,310円(税込)
160mm / 82g
2,420円(税込)
120mm / 33g
1,650円(税込)
143mm / 37g
1,870円(税込)
192mm / 130g
3,245円(税込)
192mm / 130g
3,245円(税込)
192mm / 130g
3,245円(税込)
192mm / 130g
3,245円(税込)
192mm / 130g
3,245円(税込)
192mm / 130g
3,080円(税込)
192mm / 130g
3,080円(税込)
160mm / 100g
3,190円(税込)
180mm / 110g
3,630円(税込)
210mm / 150g
3,960円(税込)
620mm / 325g
5,720円(税込)
210mm / 210g
6,270円(税込)
228mm / 220g
7,150円(税込)
210mm / 118g
2,750円(税込)

生花刃物

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
170mm / 56g
3,190円(税込)
220mm / 35g
1,870円(税込)
169mm / 60g
オープン
169mm / 60g
オープン
170mm / 56g
3,300円(税込)
170mm / 56g
3,300円(税込)
170mm / 56g
3,300円(税込)
235×55×18mm / 本体:200 スタンド:55g
0円(税込)
160mm / 50g
2,640円(税込)
160mm / 50g
2,640円(税込)
147mm / 30g
0円(税込)
151mm / 30g
0円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
171mm / 140g
オープン
171mm / 140g
オープン
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
220mm / 35g
1,870円(税込)

摘果鋏・採果鋏・採収鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
167mm / 40g
オープン
167mm / 40g
オープン
167mm / 40g
オープン
167mm / 40g
オープン
155mm / 45g
2,200円(税込)
155mm / 45g
2,090円(税込)
155mm / 45g
2,200円(税込)
155mm / 45g
2,090円(税込)
140mm / 75g
1,320円(税込)
140mm / 75g
1,210円(税込)
140mm / 75g
1,320円(税込)
140mm / 75g
1,100円(税込)
130mm / 65g
1,210円(税込)
130mm / 65g
1,100円(税込)
160mm / 90g
1,320円(税込)
160mm / 90g
1,320円(税込)
170mm / 110g
2,090円(税込)
175mm / 105g
1,430円(税込)
175mm / 105g
1,430円(税込)
200mm / 125g
オープン
200mm / 130g
オープン
200mm / 125g
オープン
190mm / 115g
1,430円(税込)
190mm / 115g
1,430円(税込)
190mm / 115g
オープン
155mm / 90g
オープン
200mm / 130g
オープン
200mm / 135g
オープン
200mm / 130g
オープン
156mm / 42g
オープン

ホビー・クラフト鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
195mm / 64g
3,410円(税込)
160mm / 50g
2,970円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 50g
2,420円(税込)
160mm / 45g
3,080円(税込)
160mm / 45g
3,080円(税込)
198mm / 100g
4,070円(税込)
126mm / 25g
2,090円(税込)
190mm / 65g
3,300円(税込)
190mm / 65g
3,300円(税込)
170mm / 105g
2,860円(税込)
200mm / 140g
オープン
200mm / 140g
オープン
160mm / 52g
2,970円(税込)
125mm / 25g
2,530円(税込)
160mm / 50g
2,970円(税込)
160mm / 50g
2,750円(税込)

手芸用鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
110mm / 40g
0円(税込)
170mm / 60g
0円(税込)
125mm / 25g
0円(税込)
125mm / 25g
0円(税込)
190mm / 65g
0円(税込)
200mm / 100g
0円(税込)
195mm / 64g
0円(税込)
260mm / 240g
0円(税込)
150mm / 110g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)
160mm / 50g
0円(税込)

刈込鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
1,050mm / 980g
オープン
1,020mm / 930g
オープン
653mm / 780g
9,350円(税込)
750mm / 840g
12,210円(税込)
238mm / 236g
3,080円(税込)
500mm / 555g
6,380円(税込)
650mm / 655g
オープン

高枝鋏

品番
商品名
本体全長/mm・質量/g
本体価格(税込)
165mm / 85g
0円(税込)
2,141mm / 1,100g
オープン
3,141mm / 1,360g
オープン
202mm / 160g
オープン
2,082mm / 1,040g
オープン
3,082mm / 1,300g
オープン
143mm / 100g
オープン
2,082mm / 1,050g
オープン
3,082mm / 1,310g
オープン
143mm / 110g
オープン
293mm / 60g
オープン
2,880mm / 1,295g
オープン
2,886mm / 1,265g
オープン
130mm / 100g
0円(税込)
230mm / 35g
オープン
475mm / 260g
9,020円(税込)
3,033mm / 1295g
オープン
78mm / 40g
オープン
130mm / 110g
オープン
1,817mm / 695g
オープン
1,817mm / 710g
オープン
4,100mm / 1,140g
オープン
2,800mm / 890g
オープン
1,203mmmm / 360g
オープン
1,187mmmm / 375g
オープン
1,800mm / 420g
オープン
1,790mm / 435g
オープン
3,000mm / 810g
オープン
1,815mm / 550g
オープン
3025mm / 1200g
オープン
3085mm / 1225g
オープン
3,063mm / 1,030g
オープン
3,003mm / 975g
オープン
2003mm / 760g
オープン